מסלול מצטיינים בשילוב ה"מרכז האקדמי לב"

מסלול חדש למצטיינים בשילוב המרכז האקדמי לב המאפשר לתלמידים לצבור נקודות לתואר אקדמי מבוקש כבר בתיכון.  במהלך הלימודים ישולבו ביקורי העשרה במרכז האקדמי וקורסי מבוא משותפים. בוגרי התכנית שיילמדו לתואר ’הנדסאי‘ יזכו להכרה בלימודיהם ולפטור של עד % 25 מהקורסים לתואר מהנדס (על פי הנחיות וכללי המל“ג כמקובל).

אנחנו מאמינים שלימודי התיכון צריכים ויכולים להוות מקום למימוש יכולות התלמידים ולשמש מקפצה למקצוע מבוקש בעתיד. מגמות ההנדסה השונות נותנות בידי הבוגר ידע משמעותי ורלוונטי, כלים עדכניים וניסיון יישומי.