חודש אייר

עלה למעלה, עלה'

אנו נמצאים בשיאה של העלייה. עוד מספר ימים... נתייצב כולנו, כאיש אחד בלב אחד, בחג השבועות לשמוח בחג הביכורים, להתחבר לבוראנו ולקבל תורה מחדש .
50 הימים שבין יציאת מצרים לחג השבועות מתאפיינים ברגעי שיא רבים ובמועדים מיוחדים.
מובא בספרי חסידות שליל הפסח-מהווה שיא רוחני החוזר רק פעם בשנה. בלילה הזה מאיר אור גדול ומיוחד, בעל עוצמה אדירה, אותו האור שבו נגלה ה' לאבות אבותינו במצרים---והוא מופיע שוב על כולנו. האור הזה נעלם במהלך ימי הפסח ואנו ניגשים לבנות את עצמנו מחדש. שלב אחרי שלב. יום אחר יום, מטפסים עוד קומה ועוד קומה, ומגלים מחדש את האורות המיוחדים לתקופה זו, עד הגעתנו לחג השבועות, שבו זוכים לדרגה גבוהה ומיוחדת.

 

אלו ימים שבחסדי ה' זכינו שיאירו עלינו אורות מחודשים :יום העצמאות, פסח שני, ל"ג בעומר, יום שחרור ירושלים ועוד היד נטויה בעזרת השם. היכולת שלנו להכיל את האורות המיוחדים לתקופה זו מבוססת על הכלים שאנו בונים. מסכת אבות, הכוללת בתוכה תמצית של עולם המידות והמוסר הישראלי ,נלמדת בתקופה זו ולא בכדי. עבודת המידות היא הדרך ארץ שקדמה לתורה, הבסיס והתשתית עליהם תיבנה התורה השלימה. ככל שנשכיל להיות מודעים לפעולה זו, לתת דגש ומיקוד להתקדמות במידות ודרך ארץ, נזכה יותר ויותר לקבל ולהאיר לעצמנו מאורות תקופה זו ולהגיע בשלימות מירבית לחג השבועות וממנו לימי המעשה ותקופת הקיץ שלאחריו. נתפלל להצלחה וסיעתא דשמייא בעבודה זו שתאיר על כולנו.

הרב יוסי טוויל

ראש הישיבה